Dhaba Beas OC Nový Smíchov

Od 10.11. 2022 začínáme výstavbu Dhaba Beas v OC Nový Smíchov.